hồ xanh

  • 17 hố lớn kỳ lạ nhất thế giới 17 hố lớn kỳ lạ nhất thế giới
    Phần lớn những chếc hố khổng lồ trên trái đất đều do hoạt động khai thác mỏ của con người tạo nên như hố gas Darvaza bốc cháy suốt 45 năm hay mỏ kim cương Kimberley lớn nhất thế giới ở Nam Phi.