hadrosaurus

  • Khủng long nuôi con bằng sữa? Khủng long nuôi con bằng sữa?
    Nhà sinh lý học Pauk Els, Trường ĐH Wulongong (bang New South Wales, Australia) khẳng định khủng long chẳng khác gì các loài có vú hiện đại nuôi con bằng sữa của mình. 
  • Khủng long có da màu cam? Khủng long có da màu cam?
    Cho đến nay chưa ai có thể khôi phục lại màu sắc của loài khủng long mà toàn là suy đoán. Gần đây, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết cho rằng, khủng long có màu da cam.