hiểu lầm phổ biến về vắc xin

  • Ngộ nhận hay gặp về tiêm chủng Ngộ nhận hay gặp về tiêm chủng
    Miễn dịch nhờ mắc bệnh tự nhiên tốt hơn do tiêm vắc xin, tiêm phòng có thể gây tự kỷ, cúm là bệnh vặt không cần chích ngừa... là những hiểu lầm phổ biến về vắc xin.