hiểu sai về tập tục cúng ông công ông táo

  • Nguyên lý hoạt động của bộ vi sai Nguyên lý hoạt động của bộ vi sai
    Bạn đã biết động cơ làm việc như thế nào và bạn cũng đã tìm hiểu nguyên lý làm việc của hộp số. Tuy nhiên để đưa nguồn động lực của động cơ xuống các bánh xe cần phải thông qua một hệ thống cuối cùng, đó là bộ vi sai.
  • Nghi lễ cúng ông Công ông Táo Nghi lễ cúng ông Công ông Táo
    Cúng ông công ông táo là một nghi lễ truyền thống của người Việt Nam thường được tiến hành trước 12h ngày 23/12. Tại sao lại như vậy và lễ cúng ông công ông táo cần chuẩn bị những gì?