hiện tượng tự nhiên

  • Tìm hiểu về bệnh nghiến răng Tìm hiểu về bệnh nghiến răng
    Nghiến răng là một loại bệnh mà trong khi ngủ, người bệnh nghiến răng một cách vô thức. Nó thường khó phát hiện, chỉ khi có người nằm cạnh nghe thấy và nói thì người bệnh mới biết.