hiện vật

  • UFO xuất hiện từ thời cổ đại? UFO xuất hiện từ thời cổ đại?
    Vật thể bay không xác định (UFO) bắt đầu nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những năm 1940. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hình ảnh có thể là của UFO từ thời cổ đại, ngay vào buổi ban đầu của lịch sử nhân loại cho đến thời kỳ Trung cổ.
  • 10 đồ vật nghi liên quan tới người ngoài hành tinh 10 đồ vật nghi liên quan tới người ngoài hành tinh
    Hầu hết các trường hợp nhìn thấy UFO và bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh chỉ là trò lừa đảo hoặc hiểu nhầm