hidrocarbon

  • Khí thải xe máy độc hại hơn khí thải ô tô Khí thải xe máy độc hại hơn khí thải ô tô
    Các nhà khoa học Nhật Bản ở Đại học Kanazawa đã đưa ra kết luận bất ngờ: so với khí thải ô tô, khí thải xe máy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn và gây nguy hiểm hơn cho con người.