hoạt động địa chất trên sao hỏa

  • Bản đồ sao Hỏa mới nhất Bản đồ sao Hỏa mới nhất
    Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ mới đây công bố bản đồ Sao Hỏa mới nhất, có thể cung cấp thông tin nghiên cứu quan trọng cho các chương trình khám phá hành tinh đỏ trong tương lai.