huấn luyện chó

  • Chó không hề mù màu Chó không hề mù màu
    Các nhà khoa học Nga đã chứng tỏ được rằng chó có thể nhận dạng nhiều màu sắc khác nhau, trái với giả định lâu nay cho rằng loài cẩu chỉ nhìn được hai màu trắng, đen.
  • Chiêu tuyển chó kỳ lạ của quân đội Mỹ  Chiêu tuyển chó kỳ lạ của quân đội Mỹ
    Các lãnh đạo Lầu Năm góc đang lên kế hoạch phát triển công nghệ quét não cún con để có thể phát hiện những chú khuyển tốt nhất cho việc huấn luyện phục vụ quân đội Mỹ.