i-sobot

  • i-Sobot - Robot của năm 2008 i-Sobot - Robot của năm 2008
    Người máy i-Sobot, từng được Sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là robot hình người nhỏ nhất thế giới được sản xuất thương mại, vừa đăng quang...