kích cỡ của hố đen

  • Hố đen khổng lồ nuốt chửng các vì sao Hố đen khổng lồ nuốt chửng các vì sao
    Nhiều lý thuyết cho rằng, một hố đen có được kích thước lớn gấp hàng triệu đến hàng tỷ lần khối lượng Mặt trời nhờ việc hút lượng khí gas khổng lồ, hoặc kết hợp với các hố đen khác. Tuy nhiên, theo nghiên cứu được tiến hành gần đây, có thể các hố đen đã phát triển kích thước bằng cách tách đôi hệ thống nhị phân -