kính hỗ trợ người khiếm thị

  • Kính thông minh dành cho người mù Kính thông minh dành cho người mù
    Các nhà khoa học Anh mới đây giới thiệu một loại kính thông minh có thể giúp người đeo nhận diện các vật thể hoặc dịch các biển hiệu trên đường phố thành âm thanh.