kính thiên văn arecibo

  • Gửi thông điệp cho người ngoài hành tinh Gửi thông điệp cho người ngoài hành tinh
    Đã gần 40 năm trôi qua kể từ khi loài người lần đầu tiên tìm cách cố gắng liên hệ với các dạng sự sống ngoài Trái Đất và rồi chờ đợi để đến một ngày nào đó, có một ai đó cất tiếng nói “Xin chào” đến hành tinh của chúng ta.