kính viễn vọng không gian

  • Chụp được ảnh "ma" trong vũ trụ Chụp được ảnh "ma" trong vũ trụ
    Kính viễn vọng không gian Hubble của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã quan sát được bóng ma của các chuẩn tinh yểu mệnh quanh quẩn ở nơi những thiên thể này xuất hiện và biến mất.