kính viễn vọng không gian

  • Những tác phẩm nghệ thuật từ vũ trụ Những tác phẩm nghệ thuật từ vũ trụ
    Những bức ảnh được chụp bằng kính viễn vọng Hubble và tàu thăm dò Cassini của NASA không chỉ đóng góp vào việc nghiên cứu khoa học mà còn có giá trị nghệ thuật.