ký sinh trùng

  • Demodex - Loài rận chuyên ký sinh trên... da mặt người Demodex - Loài rận chuyên ký sinh trên... da mặt người
    Bạn không cần cảm thấy ngứa ngáy khi đọc thông tin này. Theo các nhà nghiên cứu, loài rận Demodex dường như không gây hại với cơ thể người và có lẽ bất kỳ ai đang sống cũng đều có chúng ở trên mặt mình.
  • Phát hiện sinh vật "tiến hóa ngược" Phát hiện sinh vật "tiến hóa ngược"
    Khi nhắc tới tiến hóa, người ta vẫn luôn tin rằng đây là quá trình bạn không thể đi giật lùi. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới phát hiện tiến hóa không phải luôn luôn là quá trình tiến về phía trước, theo một hướng.