kỷ lục thế giới

  • Robot nặng hai tấn lập kỷ lục thế giới Robot nặng hai tấn lập kỷ lục thế giới
    Robot Mantis do kỹ sư Matt Denton tại Hampshire, Anh, chế tạo, được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận là robot 6 chân có người điều khiển lớn nhất thế giới, UPI hôm 17/9 đưa tin.