khí hậu

  • Biến đổi khí hậu là gì? Biến đổi khí hậu là gì?
    Chúng ta biết rằng, việc biến đổi khí hậu đã, đang ảnh hưởng đến các hệ sinh thái trên Trái đất và tác động trực tiếp đời sống hàng ngày của con người.