khả năng phi thường

  • Chuyện về những người có khả năng siêu phàm (P1) Chuyện về những người có khả năng siêu phàm (P1)
    Nhiều người cho rằng khả năng con người là hữu hạn, con người không thể khỏe như voi, không thể chạy nhanh như báo, không thể sống trong những điều kiện khó khăn nhất, không thể dùng trí lực để điều khiển mọi vật…