khủng long ăn thực vật

  • Cá sấu săn khủng long Cá sấu săn khủng long
    Các nhà khoa học Mỹ vừa tìm được chứng cứ về sự tồn tại của một loài khủng long chuyên ăn thực vật, và là "món nhắm" ưa thích của các cá sấu tiền sử.