khủng long Argentinosaurus

  • Phát hiện hóa thạch khủng long cực hiếm ở Anh Phát hiện hóa thạch khủng long cực hiếm ở Anh
    Các nhà khoa học Anh vừa phát hiện một hóa thạch cực hiếm của khủng long sauropod, nhóm bò sát khổng lồ ăn thực vật tồn tại ở kỷ Jura. Hóa thạch có niên đại 176 triệu năm và là hóa thạch khủng long sauropod cổ nhất nước Anh.