khủng long bạo chúa

  • 10 điều nhầm tưởng về khủng long 10 điều nhầm tưởng về khủng long
    Danh sách dưới đây sẽ khám phá một số quan niệm sai lầm thường gặp về khủng long, và rằng chúng ta đã biết bao nhiêu về chúng, do tạp chí NewScientist liệt kê.
  • Phát hiện khủng long bạo chúa mới Phát hiện khủng long bạo chúa mới
    Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra loài khủng long bạo chúa mới, xuất hiện cách đây 80 triệu năm và được coi là một trong những loài động vật ăn thịt lớn nhất mọi thời.