khủng long hông thằn lằn

  • Lý thuyết mới đảo ngược sự thật về khủng long Lý thuyết mới đảo ngược sự thật về khủng long
    Hơn 100 năm nay, những sự thật về loài khủng long đã được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đã đặt vấn đề phải viết lại sơ đồ gia hệ khủng long vì giới khoa học có lẽ đã nhầm lẫn.