khai thác kim loại

  • Công ty khai thác thiên thạch ra đời Công ty khai thác thiên thạch ra đời
    Hàng loạt doanh nhân hàng đầu tại Mỹ thành lập một công ty để khai thác kim loại quý và nước trên 9 thiên thạch gần trái đất. Planetery Resources, tên của công ty mới, thuộc sở hữu của Larry Page, người đồng sáng lập tập đoàn Google và Charles Simonyi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn International Software, và doanh nhân khác, Space đưa tin.
  • Ấn Độ sắp thăm dò đáy biển để tìm kim loại hiếm Ấn Độ sắp thăm dò đáy biển để tìm kim loại hiếm
    Quốc vụ khanh khoa học và công nghệ Ấn Độ Ashwani Kumar nói rằng việc khai thác biển sâu là một lĩnh vực trọng tâm đặc biệt của Chính phủ Ấn Độ và New Delhi đang thăm dò đáy đại dương vì cả mục đích thương mại và chiến lược.