khai thác quẳng ở thiên thạch

  • Xác định 12 tiểu hành tinh dễ khai thác Xác định 12 tiểu hành tinh dễ khai thác
    Các nhà nghiên cứu Scotland cho hay đã xác định được 12 mục tiêu dễ tiếp cận trong lĩnh vực khai khoáng tiểu hành tinh, có thể tác động để kéo chúng đủ gần với Trái đất và khai thác.