khoáng vật Putnisite

  • Úc phát hiện loại khoáng vật mới Úc phát hiện loại khoáng vật mới
    Nhóm các nhà khoa học do tiến sĩ Peter Elliott làm việc tại Bảo tàng Nam Úc chủ nhiệm cùng nhóm nghiên cứu từ Trường đại học Adelaide tìm ra một loại khoáng vật mới có tên Putnisite.