khoa học kỹ thuật

  • Kỹ thuật trồng su su cho nhiều ngọn, sai quả Kỹ thuật trồng su su cho nhiều ngọn, sai quả
    Susu là loại rau quả được trồng nhiều ở miền Bắc nước ta. Su su vừa có thể trồng để lấy ngọn và vừa cho quả nên được người dân rất ưa chuộng. Nếu có kỹ thuật trồng cây su su đúng cách sẽ cho năng suất cao.