kiến vàng

  • Lực sĩ kiến vàng Lực sĩ kiến vàng
    Bức ảnh một con kiến nhỏ xíu dùng răng giữ một vật nặng gấp 100 lần khối lượng của nó ở tư thế lộn ngược đã giành giải nhất trong cuộc thi ảnh khoa học tại Anh.
  • Dùng kiến vàng Oecophylla kiểm soát sâu bệnh Dùng kiến vàng Oecophylla kiểm soát sâu bệnh
    Các nhà khoa học Đan Mạch đang nghiên cứu lợi dụng loài kiến Oecophylla để kiểm soát sâu bệnh gây hại cây ăn quả tại châu Phi.