kiểm tra máu

  • Tìm ra cách phát hiện sớm ung thư buồng trứng Tìm ra cách phát hiện sớm ung thư buồng trứng
    Các nhà khoa học Mỹ vừa thành công trong việc phát hiện ung thư buồng trứng giai đoạn đầu thông qua phương pháp kiểm tra máu, mở đường cho kỹ thuật xác định bệnh nhân mắc bệnh không cần thông qua phẫu thuật.