kim loại quý

  • Đi tìm "bí mật" của kim loại bạc Đi tìm "bí mật" của kim loại bạc
    Kim loại bạc có mặt trong tự nhiên ở dạng nguyên chất như bạc tự sinh và ở dạng hợp kim với vàng, đồng… Bạc cũng xuất hiện trong các khoáng vật như argentit và chlorargyrit.