lò vi sóng

  • Những phát minh tình cờ đến khó tin nhưng vĩ đại Những phát minh tình cờ đến khó tin nhưng vĩ đại
    Lịch sử luôn tràn ngập những phát minh tình cờ làm thay đổi cuộc sống của cả thế giới, dưới đây là một trong những phát minh đó. Năm 1946, Percy Spencer một kỹ sư nghiên cứu về ra-đa, đang thử nghiệm ống chân không Manhêtron, một chuyện không b&igrav
  • Những phát minh "vô tình" tìm ra trong lịch sử Những phát minh "vô tình" tìm ra trong lịch sử
    Có rất nhiều những phát minh là kết quả của một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu với mục đích lâu dài nhưng cũng có những phát minh do một sự vô tình hữu ý nào đó. Không ít trong số chúng đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc với cuộc sống của chúng ta.