lõi băng

  • Tháng 7/2015 là tháng nóng nhất trong vòng 200 năm qua Tháng 7/2015 là tháng nóng nhất trong vòng 200 năm qua
    Vừa qua, các báo cáo từ NASA đã cho thấy tháng 7/2015 trở thành tháng nóng nhất trong suốt 2 thế kỉ qua. Nghiên cứu các dấu hiệu của vân ngỗ, các lõi băng và dải san hô cũng cho thấy nhiệt độ trung bình trong năm nay đang nóng nhất trong 4000 năm trở lại đây.