lý thuyết của Einstein

  • Cách hiểu đơn giản về hố đen vũ trụ và sóng hấp dẫn Cách hiểu đơn giản về hố đen vũ trụ và sóng hấp dẫn
    Sóng hấp dẫn và hố đen vũ trụ là những khái niệm chỉ có những người đam mê vật lý mới có thể am tường. Vậy còn người bình thường, chúng ta sẽ phải hiểu hai khái niệm này như thế nào?
  • Lần thứ hai phát hiện sóng hấp dẫn Lần thứ hai phát hiện sóng hấp dẫn
    Việc phát hiện mang tính đột phá của sóng hấp dẫn, những gợn sóng trong không gian và thời gian do Albert Einstein tiên đoán cách đây 100 năm, đã được công bố trong tháng Hai năm nay không phải là sự may mắn.