lạc đà

  • Những con vật lai kỳ lạ Những con vật lai kỳ lạ
    Trên cạn sư tử và hổ có thể giao phối để tạo ra sư tử hổ, còn ở dưới nước cá voi và cá heo cũng chung sức tạo ra những đứa con lai.
  • Khám phá bí ẩn về thế giới động vật Khám phá bí ẩn về thế giới động vật
    Có những quan niệm ăn sâu bám rễ lâu ngày đến nỗi khi nhắc đến nó là nhiều người cứ thế tin theo mà không cần tìm hiểu nguồn gốc cũng như tính đúng sai của nó. Đối với các hiểu biết về thế giới động vật cũng vậy, nhiều khi thật khó xác định