lập dị

  • Cuộc sống lập dị của 11 thiên tài thế giới Cuộc sống lập dị của 11 thiên tài thế giới
    Các thiên tài thường có tính cách rất quái dị. Một vài người trong số họ có những thói quen lập dị như sơn móng tay màu hồng, sống phiêu bạt, không ăn đậu,... để tìm kiếm tri thức và theo đuổi những ý tưởng vĩ đại.