lịch Ả Rập

  • Toàn cảnh tháng Ramadan trên thế giới Toàn cảnh tháng Ramadan trên thế giới
    Năm 2015, tháng Ramadan bắt đầu từ 18/6 đến 17/7 và được các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới thực hiện một cách nghiêm túc cùng thái độ tôn kính, trang nghiêm.