lốp xe

  • Lịch sử ra đời của lốp xe Lịch sử ra đời của lốp xe
    Sau gần 200 năm phát triển, lốp xe là một ngành công nghiệp quan trọng ảnh hưởng tới ngành sản xuất các phương tiện giao thông.