lỗ đen Sagittarius A

  • Sắp hé lộ hình ảnh thật đầu tiên của hố đen Sắp hé lộ hình ảnh thật đầu tiên của hố đen
    Một nhóm các nhà nghiên cứu trên thế giới gồm những nhóm vận hành trạm tiếp nhận tín hiệu vô tuyến và một nhóm nhà khoa học ở Đại học công nghệ Massachussets (MIT) đang tụ hội lại để tạo ra bức hình đầu tiên về hố đen.