learning disabilities

  • Trẻ học kém là lỗi của bố mẹ hay thầy cô? Trẻ học kém là lỗi của bố mẹ hay thầy cô?
    Rối loạn học tập (learning disabilities) hay chứng khó học là tình trạng trẻ gặp khó khăn trong học tập. Khả năng tiếp thu của trẻ rất kém so với bình thường và cần phải được giảng dạy theo cách khác với thông thường.