libe

  • Vì sao cây không "vươn được tới thiên đàng"? Vì sao cây không "vươn được tới thiên đàng"?
    Hai nhà khoa học Kaare Jensen của đại học Harvard và Maciej Zwienniecki thuộc đại học California đã so sánh hơn 1925 mẫu cây, có lá dài từ vài mm đến hơn 1m. Họ nhận thấy rằng lá cây của những cây thấp có kích thước đa dạng nhất.