loài cá xâm hại

  • 8 loài Cá xâm hại nguy hiểm nhất trên thế giới 8 loài Cá xâm hại nguy hiểm nhất trên thế giới
    Cá hồi cầu vồng là một loài cá làm trò chơi phổ biến và được du nhập vào nhiều sông và hồ. Chúng đã phát triển nhanh và đe doạ loại trừ các loài cá bản địa bằng cách ăn thịt ấu trùng đồng thời còn giao
  • 8 loài cá xâm hại nguy hiểm nhất trên thế giới 8 loài cá xâm hại nguy hiểm nhất trên thế giới
    Được du nhập vào nhiều nơi trên thế giới với một quan điểm sai lầm cho rằng chúng có khả năng diệt muỗi hiệu quả hơn so với các loài cá bản địa ăn bọ gậy, loài cá gambu này đã và đang gây hại cho các hệ si