loài cua

  • Loài cua khổng lồ nặng tới 4kg Loài cua khổng lồ nặng tới 4kg
    Loài cua khổng lồ này khỏe đến nỗi có thể phá vỡ một quả dừa, nâng được 28 kg, lại thêm khả năng trộm cắp quỷ khốc thần sầu.