loài dơi

  • Ghi nhận loài dơi mới ở Việt Nam Ghi nhận loài dơi mới ở Việt Nam
    Trong quá trình phân tích mẫu vật dơi lưu giữ tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hunggari và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, các nhà khoa học Việt Nam và Hunggari đã phát hiện một loài dơi mới cho khoa học.
  • Phát hiện "dơi gấu trúc" ở Nam Sudan Phát hiện "dơi gấu trúc" ở Nam Sudan
    Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện được một loài dơi mới có màu sắc giống gấu trúc một cách kỳ lạ. Họ coi đây là phát hiện “để đời”.
  • Phát hiện loài dơi mới ở Việt Nam Phát hiện loài dơi mới ở Việt Nam
    Các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế vừa phát hiện thêm một loài dơi mới tại Vườn quốc gia Cát Bà và vườn quốc gia Chư Mom Ray của Việt Nam - TS Vũ Đình Thống, chuyên gia nghiên cứu về loài dơi thuộc Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện KH-CN Việt Nam) cho biết ngày 22/2.