loài mới

  • Phát hiện nhiều loài sinh vật mới Phát hiện nhiều loài sinh vật mới
    Một cuộc thám hiểm - nghiên cứu dãy núi Foja của Indonesia từ năm 2008 đã cho kết quả không ngờ: nhiều loài động - thực vật chưa từng được giới khoa học biết đến đã được tìm thấy tại đây.