loại vải mới

  • Váy làm từ men bia Váy làm từ men bia
    Các nhà khoa học sử dụng quá trình lên men bia từ vi khuẩn để tạo ra một loại vải mới, có thể dùng để thiết kế váy thời trang.