màu sắc của hạt cơm

  • Tại sao cơm để qua đêm đổi màu đỏ? Tại sao cơm để qua đêm đổi màu đỏ?
    Kết quả giám định mẫu gạo nấu thành cơm được cho là đổi màu khi để qua đêm, cơ quan chức năng không phát hiện chất lạ, không thay đổi màu sắc, cơm vẫn dẻo, mềm, màu trắng tự nhiên