máu điện tử

  • Máu điện tử cho siêu máy tính Máu điện tử cho siêu máy tính
    Các nhà nghiên cứu của hãng IBM tại Thụy Sĩ đã công bố máy tính mới lấy cảm hứng từ não bộ của con người và được cung cấp năng lượng bởi cái mà họ gọi là "máu điện tử".