máu nhân tạo

  • Những điều rùng rợn ít ai biết về máu Những điều rùng rợn ít ai biết về máu
    Sử dụng máu như một thành phần thay thế cho trứng trong món ăn, làm đẹp bằng cách tắm trong máu, sử dụng máu kinh của phụ nữ như bùa yêu... là những điều khủng khiếp, rùng rợn mà con người đã làm với thứ chất lỏng duy trì sự sống của chúng ta.