máy dập lon phế liệu

  • Nông dân sáng chế máy dập lon phế liệu Nông dân sáng chế máy dập lon phế liệu
    Đó là anh Nguyễn Đức Trí (xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)- người sáng chế chiếc máy dập lon phế liệu thành công và được ứng dụng trong thực tế rất hiệu quả.