máy dời nhà

  • 'Thần đèn' chế máy dời nhà 'Thần đèn' chế máy dời nhà
    Sau khi di dời thành công hơn 250 công trình xây dựng bằng ròng rọc kéo thủ công, Trương Văn Dũng, chủ DNTN Thần Đèn ở TP Bến Tre, cho ra đời máy chuyển nhà.